Välkommen till 

Föreningen Guldkanten

Se våra öppettider för maj 2022 under rubriken Loppisar

Följ oss gärna på Facebook

PRATBÄNKEN

Vi har nu börjat med vår trevliga pratbänk.

Vi träffas på torsdagar kl. 14.00 på gården utanför Restaurang Trallen, Gustavsgården, Trallbanevägen 3-5.

Det bjuds på kaffe med tilltugg och trevliga samtal.

Hjärtligt välkommen!

Verksamhetsmöte Föreningen Guldkanten
Måndag den 13 juni är det dags för nästa verksamhetsmöte.
Vi ses kl 09.00 (om du vill ha fika). Mötet startar kl 09.30. Denna gång träffas vi i terapin.

I vanliga fall är det ständigt full fart på Guldkanten med många aktiviteter och många som engagerar sig. Vill du veta mer om vad som händer? Kolla här på hemsidan eller hämta ett program vid Guldkantens kansli på Gustavsgården.
Programmet finns också att skriva ut i spalten till höger.

 

Vill du veta ännu mer om Guldkanten? Vi har tagit fram en liten broschyr med en del information. Den finns på kansliet men kan också skrivas ut från hemsidan, se spalten till höger.

Eftersom Guldkanten så ofta har öppet på Hästhagsterrassen 1 för försäljning har vi en särskild flik för öppettiderna. Se "Loppisar"!
För att lokalen på Hästhagsterrassen ska kunna hålla öppet så mycket som möjligt krävs det folk som ställer upp. Prata med Irene om du kan tänka dig att hjälpa till någon gång.

Vill du vara med i Föreningen Guldkanten? Läs om vad medlemskap innebär i spalten till höger. Där finns också föreningens stadgar.

Nya medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Guldkanten. Årsavgiften är 20 kr om du är med i någon pensionärsförening, 350 kr för övriga.
Avgiften betalas in på plusgiro 80 03 78-2. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Skriv också vilken pensionärsförening som du är medlem i:
SPFV för SPF Seniorerna Värmdö, PROGI för PRO Gustavsberg-Ingarö, PROV för PRO Värmdö och DP för Djurö pensionärsförening. Den som är ansluten till någon annan pensionärsförening anger detta med APO. Och är du inte medlem i någon pensionärsförening alls skriver du X.

Vi vill gärna ha dina förslag till utveckling av Guldkanten. Därför har vi satt upp en särskild förslagslåda utanför kansliet. På en särskild blankett kan du skriva ner dina förslag. Blanketten finns i spalten till höger.
Det går förstås också bra att höra av sig direkt till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.

Vi skulle inte kunna ordna så mycket roligt om det inte fanns frivilliga som hjälpte till. Har du tid att ställa upp någon gång så hör av dig till någon i styrelsen eller till Irene eller någon annan av de anställda. Det behövs alltid duktiga kvinnor och starka karlar och vi har dessutom trevligt tillsammans.

Har du synpunkter eller förslag så tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.

diverse-farfar.jpg
 

Med anledning av den rådande situationen med Corona-viruset är en stor del av verksamheten på Gustavsgården fortfarande inställd. De verksamheter som genomför hittar du under fliken Kalender.

För öppettider på vår loppis, Hästhagsterrassen 1, se under rubriken Loppisar

- Styrelsen

Alla pengar vi får in går oavkortat tillbaka till våra pensionärer!

Tel. Hästhagsterrassen: 073-951 42 54.