Föreningsinformation

Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Bo Svensson

Ordförande

bo.svensson46@gmail.com

072-3327311

Christer Hedberg

Vice ordförande

Ingegerd Rosenqvist

Kassör

Monica Nordell

Sekreterare

Anna-Stina Björkman

Styrelsemedlem

Ingegerd Högberg

Styrelsemedlem

Elisabet Osbeck

Styrelsemedlem

Gösta Sundheden

Styrelsemedlem

sundh65@hotmail.com

070-4880487

Bo T Svensson

Styrelsemedlem

Irene Bierfeldt

Verksamhetsledare

Monica Nordell

Hemsidan

nordell.monica@gmail.com

0733-826800

Föreningen Guldkantens styrelse