Föreningsinformation

Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Elisabet Osbeck

Ordförande

Christer Hedberg

Vice ordförande

Ingegerd Rosenqvist

Kassör

Monica Nordell

Sekreterare

Anna-Stina Björkman

Styrelsemedlem

Ingegerd Högberg

Styrelsemedlem

Solveig Mattsson-Palmqvist

Styrelsemedlem

Bo T Svensson

Styrelsemedlem

Camilla Ulén

Verksamhetsledare

Monica Nordell

Hemsidan

Föreningen Guldkantens styrelse