“Jag tänker aldrig på morgondagen. Den kommer tids nog.” Albert Einstein

Loppisar

Med anledning av den rådande situationen med Corona-viruset kommer all verksamhet i Guldkantens och övriga föreningars regi på Gustavsgården att ställas in med omedelbar verkan. Detta gäller även Bio Gustav den 16 mars.

 

-Styrelsen

Alla pengar vi får in går oavkortat tillbaka till våra pensionärer!

Tel. 073-951 42 54, www.foreningen-guldkanten.se

Vi vill gärna ha kontakt med dig, så hör av dig!

Kontakt uppgifter

Föreningen Guldkantens: