top of page

The Full Story

Om Föreningen Guldkanten

Vår verksamhet

Föreningen Guldkanten är en allmännyttig, ideel och opolitisk förening som har en styrelse bestående  av ordförande plus respresentanter från Värmdös pensionärsföreningar, SPF Seniorerna Värmdö. PRO Ingarö/Gustavsberg, PRO Värmdo och Djurö-Stavsnäs Pensionärsförening.

Föreningen har för närvrande fem anställda varav en heltidsanställd verksametschef.

Men Guldkantens verksamhet kostar pengar! Den finansieras genom ett bidrag från Värmdö kommun, medlemsavgifter och huvudsakligen gneom vår loppisverksamhet både i vår lokal på Hösthagsterrasen 1 och Gustavsgården.

Vår målsättning är:

ATT AKTIVERa OCH FÖRGYLLLA TILLVARON FÖR VÄRMDÖS SENIORER

Ensamhet och sysslolöshet hotar när man blir äldre. Föreningen Guldkanten vill råda bot på detta genom att tillsammans med frivilliga seniorer förgylla de äldres tillvaro genom att ordna trevliga arrangemang och aktiviteter.

Vi kan alla hjålpas åt. Genom att fånga upp aktiva seniorers vilja att bidra med sin tid och kraft kan föreningen skapa en guldkantad tillvaro för dem som inte längre orkar, ja för alla seniorer. 

Vår målsättning är:

  • att skapa en guldkan på tillvaronför många äldre

  • att brya ensamheten

  • att få ädre att vara friska längre

bottom of page