ÅRSMÖTE

"Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre."
Nalle Puh

Nedan finner du samtliga handlingar inför årsmötet den 17 juni 2021

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Balansrapport - Hela föreningen

Resultatrapport - Hela föreningen

Balans- och resultatrapport - fördelning

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Budget 2021

Valberedningens förslag

Ordförande. övriga styrelseledamöter, revisorer 

Förslag till valberedning för kommande år

RÖSTSEDEL för årsmötet 2021